Medisch

Van der Heide biedt ziekenhuis- en zorgorganisaties brede ondersteuning bij het inspectietraject en de keuring van medische ruimten en elektrotechnische installaties. Van risico-inventarisatie, inspectieplan tot en met herstelwerkzaamheden. Onafhankelijk en op basis van de normen NEN 1010 en NEN 3140.

Inspectie medische ruimtes

Ziekenhuizen, dokterspraktijken, tandartspraktijken, fysiotherapiekamers: in medisch gebruikte ruimtes is veiligheid van levensbelang. Voor patiënten en medewerkers. In deze ruimte gelden strenge regels voor installaties en bedrading. Deze moeten elektrische gevaren beperken tot een ‘aanvaardbaar laag risico’. De normen NEN 1010 en NEN 3140 geven hier richtlijnen voor.

Slimmer onderhoud, langere levensduur

Van der Heide bekijkt veiligheid vanuit drie perspectieven: techniek, mens en organisatie. Dat betekent aandacht voor de technische aspecten van installaties en ruimten. Maar ook voor de procedures, arbeidsomstandigheden én de vakbekwaamheid van werknemers. Een aanpak die risico’s identificeert en minimaliseert. En die bijdraagt aan slimmer onderhoud en een langere levensduur van installaties.

Goed doordacht inspectiebeleid

De NEN 3140 stelt dat een installatieverantwoordelijke goed moet onderbouwen wat, hoe en hoe vaak wordt geïnspecteerd. Bovendien stellen verzekeraars frequente inspecties van elektrotechnische installaties verplicht. Omdat medische ruimtes en installaties vaak beperkt beschikbaar zijn, vraagt dit om slimme oplossingen. Van der Heide ontzorgt u met slimme inspectieplannen waarbij het zorgproces voorop staat.

Actuele kennis wetten en normen

Risico-inventarisaties, inspectieplannen en elektrotechnische installaties vragen regelmatig om een update. Van der Heide heeft de kennis van actuele wettelijke en normtechnische achtergronden én van de modernste elektrotechnische apparatuur. Dankzij deze kennis dragen we continu bij de optimalisatie van het inspectiebeleid en de veiligheid van medisch gebruikte ruimtes.

Meer weten over inspectie van medische ruimtes? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!