Leerinterventies

De mens is het grootste goed van een organisatie. Zonder hen geen kennis, productie en/of vooruitgang. Maar kennis en vaardigheden dienen met de steeds complexere installaties wel op niveau blijven. Hoe breng je deze kennis bij? En worden vaardigheden in de praktijk getoetst? Dit kan zowel incompany als op basis van open inschrijvingen. Natuurlijk wordt eerst gekeken naar de wensen en bedrijfsspecifieke eigenschappen van uw installatie en organisatie. Pas dan leiden we medewerkers op en brengen daarmee de voor het bedrijf toegevoegde in de organisatie: de vakbekwame medewerker.

De trainer

De trainer kan onderwerpen toelichten en uitleggen die via een E-learning of E-paper moeilijk zijn uit te leggen of resulteren in een (te) uitgebreide beschrijving. Ook onderlinge samenhang tussen onderwerpen is beter uit te leggen. Veiligheidshandelingen en bedieningswerkzaamheden zijn uit te leggen in woord en beeld/animatie/video. Het is echter de vraag of de medeweker dit ook daadwerkelijk kan uitvoeren in de eigen werksituatie. Kunde moet worden gedemonstreerd en geoefend in praktijksituaties.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!