Klacht of aanbeveling

Om 100% van der Heide te kunnen bieden is het van belang uw feedback te mogen ontvangen. Want dankzij  ons streven naar een duurzame en betrokken relatie met u, kunnen we mooie projecten realiseren. Er kan echter ook iets misgaan. Dat vinden we vervelend. Wij stellen het daarom op prijs wanneer u dit aan ons meldt. Want met uw feedback kunnen wij onze dienstverlening ontwikkelen. 

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!