Integrale inspecties (TSS)

Al die inspecties, al die herstelposten. Kan dat niet slimmer en efficiŽnter? Het afgelopen jaar kregen we deze vraag steeds vaker van klanten. Voor ons de aanleiding om een nieuwe dienstverlening te ontwikkelen: Technical Safety Services (TSS). TSS organiseert de inspecties voor al uw technische installaties ťn stelt u in staat om efficiŽnter te investeren in herstel en preventie van gebreken.

BBI -13

Borg de veiligheid en vergroot de continuÔteit van technische installaties door op een intelligente manier om te gaan met inspecties.


Van bliksembeveiliging tot stookinstallatie, van noodverlichting tot hoogspanning. Elk jaar zijn er binnen uw organisatie allerlei inspecties nodig. Dit vraagt om de inzet van meerdere specialistische inspectiebedrijven. Gevolg: verschillende aanbestedingstrajecten, rapportages en planningen. Maar ook: overlap, gebrek aan overzicht, tijdverlies en extra kosten.

Wij vinden dat dit slimmer kan. Allereerst door u te ontzorgen met alle inspecties die binnen uw organisatie nodig zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving ťn om in te staan voor een veilige bedrijfsvoering. Daarna kijken we ook verder. Vanuit de inspectieresultaten adviseren we hoe u gebreken duurzaam kunt herstellen en welke maatregelen u kunt nemen om gebreken in de toekomst te voorkomen.

Meer weten?

Verken alvast de mogelijkheden en de besparingen die TSS u te bieden heeft. Bel of mail ťťn van onze adviseurs voor meer informatie.

Download de brochure

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de Ėwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuÔteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!