terug

Onderzoek resistentie RVS zwembaden

In zwembaden kan roestvaststaal (RVS) toegepast zijn. Dit RVS kan veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Dit risico manifesteert zich zodra niet-resistent RVS in aanraking komt met de gechloreerde zwembadatmosfeer. Een aantal ernstige incidenten heeft er toe geleid dat per 20 juni 2016 de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangepast.

De aanpassing betreft een onderzoeksplicht voor zwembadeigenaren. Dit onderzoek dient aan te tonen dat in de zwembaden geen niet-resistent RVS meer aanwezig is op plaatsen waar breuk kan leiden tot persoonlijk letsel.

Van der Heide Opleidingen & Inspecties verricht dit onderzoek naar de resistentie van RVS in zwembaden. Met het laten uitvoeren van dit onderzoek geeft u invulling aan uw wettelijke zorgplicht en draagt u bij aan een veilige omgeving in zwembaden.

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!