terug

Vereffening en statische aarding

Continu´teit en veiligheid in een onderneming is van essentieel belang.

Statische elektriciteit is een fenomeen dat bijna iedereen weleens in de vorm van een hinderlijke schok aan den lijve heeft ondervonden. Potentiaalverschillen door elektrostatische oplading kunnen vonkoverslag tot gevolg hebben. Als een vonk eenmaal overslaat, kunnen hele besturingssystemen van complexe productieprocessen ontregeld worden en kan deze vonk zelfs de oorzaak zijn van een brand of explosie.

De inspectie wordt uitgevoerd volgens NEN 1010 eventueel met aanvullingen vanuit de milieuwetvergunning. Indien van toepassing worden tevens de richtlijnen ATEX 100a en ATEX 118a gehanteerd.

De metingen worden uitgevoerd met geijkte meetinstrumenten, zoals voorgeschreven in de regeling voor erkenning van Elektrotechnische Installateurs (REI 2008).

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!