terug

Veiligheidsaarding

Verplichte inspectie conform de Arbowet.

De aardingsinstallatie (hoofd- en onderverdeel-inrichting) van een elektrotechnische installatie is een essentieel onderdeel voor de veiligheid. Waar sprake is van een arbeidsverhouding, is een periodieke inspectie volgens de Arbowet verplicht. De verantwoordelijk- heid daarvoor ligt in de eerste plaats bij de werkgever.

In NEN 3140 staat omschreven hoe de elektrische installatie dient te worden geïnspecteerd. Bij de metingen en visuele controle wordt nagegaan of voldaan is aan de wettelijke en/of bedrijfsveiligheidseisen.

De metingen worden uitgevoerd met gekalibreede meetinstrumenten en conform de van toepassing zijnde norm. 

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!