terug

Valbeveiliging

Uitgangspunt voor het veilig werken op hoogte is Artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Voorzieningen van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen dienen jaarlijks gekeurd te worden. Jaarlijkse keuring vindt plaats om gevaarlijke situaties die door beheersmaatregelen worden beperkt te toetsen. Deze beheersmaatregelen bestaan zowel uit persoonlijke veiligheidsmiddelen en beleid vanuit de organisatie.

Wij inspecteren (per dakvlak):

  • toetreding dak,
  • toegang naar veilige zone dak,
  • op het dak aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen (middelen tegen vallen volgens NEN normen),
  • 4-meter markering,
  • doorvalgevaar,
  • struikel- en uitglijgevaar,
  • toezicht.

Wanneer de resultaten hiertoe aanleiding geven, worden deze direct na afloop van de keuring mondeling gerapporteerd. Verder wordt er een schriftelijke rapportage van de keuring verstrekt met vermelding van de bevindingen van de keuring en een advies voor eventueel te nemen maatregelen.

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!