terug

SCIOS Scope 7

De scope 7 inspectie in 3 stappen

We bieden u in drie stappen een volledige inspectie van aardgasleidingen: vanaf het punt waar de leiding in uw beheer komt tot aan de verbruiker.

Stap 1

In een basisverslag leggen we alle data omtrent de aardgasleiding vast: van aanleg- en uitbreidingsgegevens, aangesloten verbruikers tot de grenswaardes waarbinnen regel- en beveiligingsvoorzieningen moeten functioneren. Dit verslag is het referentiepunt voor Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspecties.

Stap 2

Hierin voeren we de periodieke inspectie uit. We inspecteren alle punten die de integriteit van de aardgasinstallatie bepalen: afsluiters, regelsets, verbindingen, manier van aanleg, lekkages.

Stap 3

We stellen een rapportage voor u op. Wanneer hierin geen afkeurpunten staan, of zodra afkeurpunten zijn verholpen, dan melden wij de leiding af bij SCIOS en ontvangt u hiervan een certificaat.

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!