terug

Overspanningsbeveiliging

Bedrijven zijn in steeds grotere mate afhankelijk van de werking van de elektronische procesbesturing en dataverwerking. Deze apparatuur moet dan ook terecht worden beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

EÚn van de bedreigingen is blikseminslag en de daarmee gepaard gaande overspanningen. Door het aanbrengen van (bliksem- en) overspanningsbeveiliging worden extra zekerheden ingebouwd die de continu´teit van bedrijfsactiviteiten positief be´nvloeden.

Het blijkt zeer regelmatig dat zowel de omvang van de apparatuur als het gebruik (en dus de risicoklasse) in de loop van het jaar gewijzigd raken. Het is van het grootste belang dit periodiek te beoordelen om er voor te zorgen dat de beveiligingsgraad en risicoklasse met elkaar in overeenstemming blijven.

De inspecties worden uitgevoerd conform NEN 1014 / NEN-EN-IEC 62305 en NEN-EN-IEC 61312. De metingen worden uitgevoerd met speciaal hiervoor ontworpen meetapparatuur van het type FIST-4 en de Isolab.

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!