terug

EMC aarding

De hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur in bedrijven en kantoren neemt nog steeds toe. Daarbij komt dat deze apparatuur steeds vaker met elkaar verbonden is via netwerken. Wanneer men dergelijke complexe systemen betrouwbaar wil laten werken dient men ook aandacht aan EMC te schenken.

De aarding is hierbij de ruggengraat van de installatie. Men streeft tegenwoordig naar een vermaasde aardingsstructuur waarbij niet alleen gebruik wordt gemaakt van aardleidingen, maar ook van kabelgoten, staalconstructies en overig leidingwerk. Een correct EMC-aardingsconcept verlaagt tevens de kans op inductieschade tijdens onweer.

Om technisch goed te kunnen functioneren moet het aardingssysteem aan een aantal belangrijke voor- waarden voldoen. Om te zorgen dat de EMC-aarding blijft voldoen aan deze voorwaarden is het noodzakelijk een periodieke inspectie uit te laten voeren. De metingen worden uitgevoerd met geijkte meetinstrumenten, zoals voorgeschreven in de regeling voor erkenning van Elektrotechnische Installateurs (REI 2008).

Direct aanvragen

Selecteer hieronder het type inspectie dat u wilt aanvragen en klik vervolgens op 'Aanvragen'

1. Type inspectie

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!