Gedragscode

Met betrekking tot integriteit hanteren wij de 'Gedragscode van der Heide', waarvan de naleving is opgelegd aan alle medewerkers. In onze gedragscode geven we kaders, maatregelen en sancties over (on)gewenste omgangsvormen, vertrouwenspersonen, nevenwerkzaamheden of werkzaamheden voor derden, gebruik van alcohol en drugs, het aannemen van geschenken, fraude en vertrouwelijke informatie.

De ‘Gedragscode van der Heide’ is op aanvraag (met motivatie) beschikbaar via de afdeling Personeel & Organisatie.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!