ATEX

Bestaat in uw bedrijf het risico op een gas- of stofexplosie? Dan moet u voldoen aan de Europese richtlijn ATEX. Eén van de verplichtingen is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Van der Heide ontwikkelde een vijfstappenplan waarmee u risico’s en bijpassende maatregelen snel in beeld hebt.

Over ATEX

De ATEX-richtlijn (ATmosphères EXplosibles) omvat alle regels om veilig te kunnen werken op plekken waar een kans op explosie is. De richtlijn is opgesteld door de Europese Commissie. Sinds 1 juli 2003 moeten alle nieuwe installaties en gebouwen in overeenstemming zijn met de ATEX. Van der Heide biedt een uitgebreid dienstenpakket rondom de ATEX-richtlijnen.

Explosieveiligheidsdocument

Nederland telt 46.000 bedrijven die binnen de ATEX-wetgeving vallen. Eén van verplichtingen waaraan veel bedrijven moeten voldoen is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. In dit document worden locaties met een verhoogd explosierisico geïdentificeerd, beoordeeld en vastgelegd.

Vijfstappenplan

Van der Heide ontwikkelde een vijfstappenplan voor het opstellen van dit explosieveiligheidsdocument. Van quick-scan tot advies: in vijf stappen heeft u snel in beeld welke indelingsplicht en gevarenzones voor uw locatie gelden. Maar ook welke maatregelen noodzakelijk zijn om tot optimale veiligheid te komen.

Van stappenplan naar implementatie

Naast het stappenplan biedt van der Heide diverse diensten en producten die ervoor zorgen dat u de noodzakelijke ATEX-maatregelen implementeert en blijft beheersen. Een overzicht:

  • Inkoopmanagement
  • Hergebruik van apparatuur of reserveonderdelen
  • Installeren van apparatuur conform NEN-EN-IEC 60079-14 (gas) en NEN-EN-IEC 61241-14 (stof)
  • Organiseer inspecties conform EN 60079-17 (gas en stof)
  • Algemene en specifieke ATEX trainingen
  • Auditing

Training ATEX

Voor meer kennis over de richtlijn geven we een training op basis van profielen die door de Stichting ATEX zijn samengesteld. Er wordt op basis van een profiel geëxamineerd. Alle gecertificeerde personen worden opgenomen in het openbare ATEX Certificatie Register. De geldigheid van behaalde certificaten is drie jaar. De Stichting ATEX werkt met IEC Ex 05 modules, aangevuld met Europese ATEX wetgeving.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!