Wet- en regelgeving

Internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen waardoor wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO normalisatie, bevordert, efficiency en levert kostenbesparingen op.

Hoe zijn ze ontstaan?

Oorspronkelijk zijn de ISO normen voor kwaliteitsmanagementsystemen ontstaan vanuit de militaire wapenindustrie. In 1959 stelde de NAVO hoge eisen aan al hun toeleveranciers waaraan men aantoonbaar diende te voldoen. Deze eisen werden vastgelegd in kwaliteitsnormen.

Wie houdt de normen bij?

De wereld, de maatschappij en het bedrijfsleven is continu in beweging en onderhevig aan veranderingen. Kennis vermeerdert, inzichten wijzigen. Er wordt voortdurend nagedacht over verbeteringen. De commissies van nationale en internationale normalisatie-instellingen evalueren van tijd tot tijd de bestaande normen en bekijken of de normen nog wel aan de eisen van de tijd voldoen. Indien men tot de conclusie komt dat een norm aangepast (verbeterd) dient te worden, komt er een nieuwe, gewijzigde norm.

Van der Heide is toonaangevend in bliksembeveiliging. Niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Collega Johan Hofland vertegenwoordigt ons land bij de ontwikkeling van de Internationale Normering op het gebied van bliksembeveiliging. Met grote regelmaat spreekt hij met vakgenoten uit de hele wereld over de actualisering van de NEN-EN-IEC 62305.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!