NPR 8110

In navolging van de in 2011 herziene NEN-EN-IEC 62305-reeks voor bliksembeveiliging is nu ook de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8110, herzien. NPR 8110 ‘Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging’ is een hulpmiddel om te komen tot een afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij behorende niveau van beveiliging.

De indicaties van de overspanningsbeveiligingstypen zijn in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig geweest. In de herziene druk zijn de bepalingen van het aantal risicopunten en de beveiligingstypen gewijzigd, dan wel uitgebreid. NPR 8110 is nadrukkelijk geen voorschrift voor het gedetailleerd ontwerpen van complete installaties voor overspanningsbeveiliging. Hiervoor wordt verwezen naar de beschikbare normen op dat gebied, zoals de normreeks NEN-EN-IEC 62305 ‘Bliksembeveiliging’.

Normcommissie Bliksembeveiliging

De normcommissie NEC 81 ‘Bliksembeveiliging’ heeft de NPR herzien. Deze commissie volgt alle werkzaamheden van zowel de internationale als Europese elektrotechnische normcommissies op het terrein van bliksembeveiliging. Leden van de normcommissie participeren actief in de diverse internationale werkgroepen.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!