NEN 3140

De NEN 3140 geeft eisen en richtlijnen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties, machines en elektrisch gereedschap. Doel: brandgevaar, elektrocutiegevaar en storingen voorkomen. Van der Heide biedt diverse inspectiediensten en opleidingen gebaseerd op de NEN 3140.

NEN 3140

De NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties, gereedschap en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Volgens de NEN 3140 moet elke beheerder van een elektrotechnische installatie een veiligheidsbeleid voeren waarin veiligheid op verschillende punten tot uiting komt:

  • elektrische bedrijfsvoering van de installatie,
  • betrokken medewerkers die aan deze installatie werken,
  • alle medewerkers en bezoekers van het bedrijf.
20071010 - 67

NEN 3140 verplicht?

De NEN 3140 heeft een verplichtend karakter. De arbeidsinspectie en veel verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 als bindend. Het is goed om de norm ook vanuit een andere invalshoek te bekijken. De norm kan meerwaarde bieden voor uw bedrijf of organisatie. De NEN 3140 beschermt werknemers tegen risico’s. En wie de norm toepast, voorkomt storingen en verbetert de bedrijfscontinuïteit.

NEN 3140 Keuring

De NEN 3140 schrijft periodieke inspecties voor. Van der Heide voert deze keuringen uit. Meer weten over de NEN 3140 keuring voor elektrisch gereedschap, machines en installaties? 

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!