NEN 1010:2015

Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en politieke veranderingen volgen elkaar snel op. Die krachten maken dat veiligheidsbepalingen van elektrische installaties periodiek veranderen. Het is sinds de NEN 1010 van 2008 erg hard gegaan!

Smart grids

Denk aan de rol van ICT. De samenhang tussen verschillende vakgebieden als brand- en inbraakbeveiliging, bliksem- en overspanningsbeveiliging, besturings-, en meet- en regeltechniek worden groter. Ook de rol van duurzame decentrale opwekking (zonnepanelen, windmolens) neemt snel toe, waarbij smart grids bijdragen aan de balans tussen opwekking en verbruik.

Installatievoorschriften 6

Zelfregulerende markt

Deze ontwikkelingen maken ook dat de afhankelijkheid van een betrouwbare elektrische installatie steeds groter wordt. Tegelijkertijd trekt de wetgever zich steeds verder terug als het om toezicht gaat. De markt moet het zelf reguleren en controleren en bij geschillen moet aangetoond worden dat de installatie aan de wetgeving voldoet.

Kennis verbreden

De stakeholders komen ook steeds meer uit verschillende doelgroepen. Niet meer alleen de mensen die inhoudelijk goed op de hoogte zijn, nemen belangrijke beslissingen over de elektrische installaties, maar ook facilitair managers, risk managers, verzekeraars en managers van eindgebruikers van elektrische installaties, willen weten wat er van hun gevraagd wordt.

Meerwaarde vergroten

Bovenstaande ontwikkelingen bieden kansen voor zowel de installateur als de eindgebruiker. Als installateur kun je je onderscheiden door adviezen te geven die een grote meerwaarde voor de klant hebben.

Een eindgebruiker met kennis van de nieuwste NEN1010 zal beter in staat zijn bewuste keuzes te maken. Kiezen we voor de goedkoopste oplossing of kiezen we voor een installatie die zich zelf terugverdient. Als elektrotechnicus kun je je managers vanuit die invalshoek op een gedegen manier informeren.

Wilt u zich alvast inschrijven voor een training en/of meer informatie over de NEN 1010:2015? Bel met één van onze medewerkers via 088 - 63 63 163 of maak gebruik van onderstaande button.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!