Kennis delen

Kennisdelen is het uitwisselen van ervaringen, ideeŽn en harde feiten, om (samen) dingen beter te (kunnen) doen. Wij zijn ervan overtuigd dat het uitwisselen van kennis tussen mensen in organisaties bevorderd kan worden door het stimuleren van de juiste sociale, organisatorische en technische mogelijkheden.

De drie entiteiten mens, organisatie en techniek ó en hun onderlinge invloeden en interactie ó zijn sleutelfactoren bij het delen van kennis. Kennis groeit en krijgt waarde via sociale interactie. Voor de menselijke factor zijn de condities met name bedoeld om de motivatie, houding, competentie en vaardigheden van de mens te beÔnvloeden, er dient immers een gedragsverandering bewerkstelligd te worden als het gaat om veiligheid.

20110105 - vd Heide Hardewijk060

Maar hoe kun je continu investeren in je technische mensen en tegelijk verantwoord omgaan met kostbare tijd en (overheids)budget? Een actueel vraagstuk, zeker in deze economische tijd. Het antwoord is de efficiŽnte maatwerktraining, als vervanger van de traditionele tijdrovende opleiding.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de Ėwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuÔteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!