SCIOS Scope 7

Brandstofleidingen inspecteren? Win aan veiligheid én bedrijfzekerheid met onze scope 7 inspecties

Aardgasleidingen en stookinstallaties vragen om extra veiligheidsaandacht. Van der Heide is daarom één van de weinige bureaus die de inspecties van deze objecten uit mag voeren. Uiteraard doen wij dit volgens de van der Heide-filosofie. Hiermee zorgt u voor meer veiligheid, maar maakt u uw bedrijfsvoering ook energiezuiniger en bedrijfszekerder.

De Wet Milieubeheer stelt dat stookinstallaties met een (gezamenlijk) vermogen boven de 100 kW onder de SCIOS-regeling vallen. Dit betekent dat alleen een SCIOS-gecertificeerd bedrijf deze objecten en bijbehorende aardgasleidingen mag inspecteren. Van der Heide heeft deze certificering in huis: dit betekent dat wij een complete Scope 7 inspectie op uw aardgasleidingen uit mogen voeren.

Scope 7-2

De van der Heide filosofie

Het biedt u de mogelijkheid om dit deel van het inspectiewerk bij ons onder te brengen. Dit betekent een inspectie volgens de van der Heide-filosofie: niet alleen kijken naar veiligheid, maar ook naar het totaalplaatje. Zo draagt onze Scope 7-inspectie bij aan optimale verbranding, energiezuinige installaties en een grotere bedrijfszekerheid van leidingwerk.

De scope 7 inspectie in 3 stappen

We bieden u in drie stappen een volledige inspectie van aardgasleidingen: vanaf het punt waar de leiding in uw beheer komt tot aan de verbruiker.

Stap 1

In een basisverslag leggen we alle data omtrent de aardgasleiding vast: van aanleg- en uitbreidingsgegevens, aangesloten verbruikers tot de grenswaardes waarbinnen regel- en beveiligingsvoorzieningen moeten functioneren. Dit verslag is het referentiepunt voor Periodiek Onderhoud en Periodieke Inspecties.

Stap 2

Hierin voeren we de periodieke inspectie uit. We inspecteren alle punten die de integriteit van de aardgasinstallatie bepalen: afsluiters, regelsets, verbindingen, manier van aanleg, lekkages.

Stap 3

We stellen een rapportage voor u op. Wanneer hierin geen afkeurpunten staan, of zodra afkeurpunten zijn verholpen, dan melden wij de leiding af bij SCIOS en ontvangt u hiervan een certificaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voordelen van een Scope7-inspectie volgens de van der Heide-filosofie? Neem dan contact op met onze specialist Adrie Stoop via 088 - 63 63 163.

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!