Elektrische installatie

Als werkgever bent u verplicht om elektrische installaties, machines en elektrisch gereedschap regelmatig te laten keuren. De NEN 3140 geldt hiervoor als norm. Van der Heide voert de NEN 3140 keuring en NEN 3140 inspectie uit. Objectief, deskundig en onafhankelijk.

Waarom een NEN 3140 keuring ?

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140 als bindend. Laat u als werkgever periodieke inspecties doen, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar ‘hard maken’ dat u alles in het werk hebt gesteld om voor een veilige werkomgeving te zorgen.

Langere levensduur, minder storingen

Dankzij goed inspectiebeleid voldoet u niet alleen aan wet- en regelgeving. Periodieke inspecties en NEN 3140-keuringen dragen bij aan een langere levensduur van installaties. Daarnaast worden installaties en gereedschap minder storingsgevoelig. Ook dat is wat waard.

De keuring

De inspecteurs van van der Heide zijn opgeleid om NEN 3140 inspecties uit te voeren. Ze doen dit met metingen, beproevingen en visuele inspecties. Alle bevindingen en aanbevelingen krijgt u gepresenteerd in een inspectierapport.

Rapido: alle documenten op orde

U moet inspectieresultaten altijd kunnen overleggen. Het vergt de nodige organisatie en administratie om in- en overzicht te houden in het inspectieproces, de vereiste keuringstermijnen en bijbehorende documenten. Van der Heide ontwikkelde daarom Rapido: RAPportage Inspectie DOcumenten. Een slimme tool die het totale inspectieproces automatiseert en u van a tot z ontzorgt. Lees hier meer over NEN 3140.

Wilt u meer informatie over een NEN 3140 inspectie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!