Zoneconcept

Schade aan apparatuur, verlies van computerbestanden tot het compleet stilvallen van een productieproces. Overspanning door blikseminslag kan kostbare gevolgen hebben. Overspanningsbeveiliging op basis van het Zoneconcept voorkomt dit.

Wat is overspanning?

Een directe blikseminslag of een inslag in de directe omgeving van een fabriekslocatie, kantoor of woning zorgt voor een enorm spanningsverschil tussen de aarde en ingaande kabels en leidingen. Deze overspanning kan een gebouw ingaan en schade veroorzaken aan installaties en apparaten.

Het ontwerp: het zoneconcept

Overspanningsbeveiliging leidt de energie van een overspanning naar de aarde af. Deze beveiliging wordt vaak ontworpen op basis van het zoneconcept dat de NEN-EN-IEC 62305 voorschrijft. Dit concept onderscheidt vier zones: van buiten een gebouw naar binnen. De zones vallen samenvallen met bedrijfsprocessen, maar ook met fysieke scheidingen zoals vloeren en plafonds.

Verschillende maatregelen

Elke zone krijgt een eigen beveiligingsklasse. De overgangen tussen de zones worden beschermd met een combinatie van maatregelen: aarding, potentiaalvereffening, kabelafscherming en overspanningsafleiders. Deze aanpak zorgt voor een getrapte afbouw van de overspanning.

Wilt u meer informatie over een betere beveiliging tegen blikseminslag? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!