Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging is maatwerk. Een goede overspanningsbeveiliging moet precies zijn afgestemd op de bedrijfsomstandigheden. Een verpleeginstelling, bijvoorbeeld, stelt andere eisen dan een productiebedrijf. Bij de beoordeling van de noodzaak tot beveiligen, speelt de bedrijfstechnische, maatschappelijke en economische afhankelijkheid van de te beveiligen apparatuur een belangrijke rol. Het zal duidelijk zijn dat niet alle apparaten de moeite van het beveiligen waard zijn. De keuze voor wel of niet beveiligen vergt een duidelijke risico-analyse.

Overspanningsbeveiliging: Risico-analyse

Een uitgebreide methode bij overspanningabeveiliging wordt gegeven door deel 2 van de internationale norm NEN-EN-IEC 62305-2 (Assessment of the risk of damage due to lightning) die met ingang van 2006 de risico-analyse van de oude Nederlandse norm NEN 1014 heeft vervangen. Deze norm wordt beschreven in het hoofdstuk over bliksembeveiliging van mensen en gebouwen.

Niveau van overspanningsbeveiliging

Een eenvoudige methode om een goede globale afweging te kunnen maken staat in de NPR 8110 (Risicoklasseindeling overspanningsbeveiliging). Hierin wordt aan de hand van een puntensysteem eerst bepaald wat het risico is dat bepaalde apparaten of systemen lopen. Aan de hand daarvan wordt daarna bepaald op welk niveau er beveiligingen moeten worden aangebracht.

NPR 8110

Bij het ontwerp van een inwendige bliksembeveiliging worden niet altijd de apparaten, maar vaak juist de bedrijfsprocessen in zones ingedeeld. Om alle apparatuur die functioneel bij elkaar hoort en ook in elkaars nabijheid staat wordt een zone gedefin´eerd. Iedere zone krijgt aan de hand van het puntensysteem van het NPR 8110 een beveiligingsklasse toegekend. Om de te beveiligen apparatuur worden denkbeeldige scheidslijnen aangebracht die de verschillende risico- en beveiligingszones aangeven op dezelfde manier als hierboven. De beveiliging tegen overspanningen wordt bereikt door op de overgangen tussen de aldus gedefin´eerde zones potentiaalvereffening tussen metalen delen en overspanningsafleiders in de elektrische en databekabeling aan te brengen.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden