Multipoint aardingsunit

Periodiek onderhoud, schoonmaak, laden en lossen: sommige onderdelen en installaties in productieprocessen worden regelmatig losgekoppeld. Dit heeft gevolgen voor de aarding en de afvoer van statische lading. Een Multipoint Aardingsunit zorgt ervoor dat geïsoleerde onderdelen goed geaard blijven. Dit voorkomt risicovolle situaties.

Het isoleren van installaties en procesonderdelen kan ervoor zorgen dat vaste statische aardverbindingen onderbroken worden. Hierdoor worden statische ladingen niet meer veilig afgevoerd. Het risico is dat opgebouwde ladingen zich ontladen via een statische vonk. In een ATEX-omgeving kan dit een stof- of gasexplosie veroorzaken.

Verbinden, controleren en aarden

Van der Heide biedt daarom een Multipoint Aardingsunit die één of meerdere geïsoleerde onderdelen of installaties controleert en aardt. De unit vormt één compleet aardingscircuit, controleert de weerstand in het circuit en signaleert wanneer de weerstand te hoog is.

Wilt u meer informatie over de maximale veiligheid in uw bedrijfsproces? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!