Retractable Grounding Assembly

Wereldwijd komen er jaarlijks vijftien tot twintig tankbranden voor. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om calamiteiten met drijvende daken. Deze ‘Floating Roof Tanks’ (FRT’s) zijn extra gevoelig voor directe en indirecte blikseminslagen. Een inslag veroorzaakt elektrische stromen die door de tankwand en het tankdak vloeien. Zodra deze stromen met een vonkboog de ruimte tussen de wand en het dak overbruggen, kunnen ze elke brandbare damp ontsteken.

Betrouwbare verbinding

Om vonkvorming te voorkomen is het noodzakelijk om het dak en de wand van de tank met elkaar te verbinden. Dit vraagt om een betrouwbare en constante oplossing. Een verbinding die ongeacht de staat van de tank en de flexibiliteit van een tankdak risico’s aanzienlijk verlaagt. De techniek met Retractable Grounding Assembly (RGA) voorziet hierin.

Pro-actieve bliksembeveiliging

RGA is een pro-actieve bliksembeveiliging voor tanks met drijvende daken. Van der Heide is preferred supplier voor deze gepatenteerde techniek. RGA is speciaal ontworpen voor gebruik in corrosieve milieus en wordt toegepast volgens PGS 29 voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks en de normen NEN-EN 14015, NEN-EN-IEC 62305 en NPR 1014.

Download de brochure

Normen voor de RGA uitgelegd? Van der Heide besteedt extra aandacht aan de richtlijnen en normen die van toepassing zijn op tanks met drijvende daken. Vraag het een specialist van van der Heide.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden