Beveiligingsnorm

Het beoordelen van de noodzaak, het ontwerpen, het uitvoeren en het inspecteren van een bliksembeveiligingsinstallatie staat uitgebreid beschreven in de internationale norm NEN-EN-IEC 62305. Deze norm biedt een aantal niveaus waarop tegen de gevolgen van een blikseminslag kan worden beveiligd. Deze onderscheiden zich door de beveiligingsgraad die ze bieden. De beveiligingsgraad is afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever, de risico’s voor de omgeving en de van toepassing zijnde normen en voorschriften. Aan de hand van deze eisen moet een keuze worden gemaakt welke omvang de te treffen maatregelen moeten hebben.

Risico-analyse

Om de keuze te vergemakkelijken, wordt in deze norm in deel 2 een model voor een uitgebreide risico-analyse gegeven. Aan de hand hiervan wordt de keuze bepaald uit vier klassen voor externe bliksembeveiliging (LPL I t/m LPL IV) en of er interne bliksembeveiliging (uitgebreide potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging) moet worden toegepast.

Externe bliksembeveiliging

Om te bepalen hoe sterk de werking van de bliksembeveiliging moet zijn wordt een klasse-indeling gehanteerd. De klassenindeling sluit aan op de verschillende uitvoeringsvormen van de bliksembeveiligingsinstallaties en kenmerkt zich vooral door variaties in de grootte van de vermazing van de bliksembeveiliging op het dak, de beschermhoek (zone van beschermende werking) die aan bliksemopvangstaven wordt toegekend en variatie in de straal van het “rollende bol model”. Dit laatste is een model dat wordt gebruikt om de kwetsbare plaatsen van een object te bepalen. De vier klassen kenmerken zich vooral door de beveiligingsgraad die ze bieden:

  • Klasse LPL I - beveiligingsgraad 98%
  • Klasse LPL II - beveiligingsgraad 95%
  • Klasse LPL III - beveiligingsgraad 88%
  • Klasse LPL IV - beveiligingsgraad 81%

Bij alle bliksembeveiligingsklassen hoor een inwendige bliksembeveiliging in de vorm van potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging op die plaatsen waar kabels het gebouw binnen komen. Dit voorkomt gevaarlijke vonkoverslag in het gebouw en doorslag van de isolatie van kabels met de daarbij behorende schade aan de installatie.

Interne bliksembeveiliging

Naast het beschermen van het gebouw wordt het in toenemende mate belangrijk om ook de elektrische en elektronische installatie te beschermen tegen de gevolgen van blikseminslag. De risicoanalyse volgens deel 2 van de norm laat zien of dit nodig is. Zo ja, dan moeten deze installaties en de daarbij behorende apparaten in het gebouw van een beveiliging worden voorzien. Om dit te doen wordt een interne bliksembeveiligingsinstallatie ontworpen. Deze bestaat uit een uitgebreide potentiaalvereffening, overspanningsbeveiliging en afschermende maatregelen die met elkaar de door de blikseminslag veroorzaakte overspanningen tot een aanvaardbare waarde weten te reduceren.

Wilt u meer informatie over de beveiligingsnorm? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!