Aarden

Aarding voorkomt schade en ongevallen wanneer gebouwen, installaties of apparaten onder hoge spanning komen te staan. Van der Heide is toonaangevend als het gaat om aardingssystemen. Met onze oplossingen maken wij fabriekslocaties, bedrijfspanden, kantoren en woningen tot een veilige omgeving.

Veiligheidsaarding

Een goede veiligheidsaarding voorkomt dat apparaten en installaties door een defect onder spanning komen te staan. Bijvoorbeeld door slijtage of het losschieten van de isolatie van toevoerdraden. De elektriciteit (lekstroom) stroomt dan via de veiligheidsaarding weg naar de aarde. Dit voorkomt onder meer dat gebruikers in contact komen met levensgevaarlijke spanningsstromen.

Bliksemaarding

Wanneer een bliksemontlading op een gebouw terecht komt, wil deze hoe dan ook naar de aarde. Zonder de juiste maatregelen gaat de ontlading dwars door een gebouw heen: met alle veiligheidsrisico’s en schade van dien. Bliksembeveiliging voorkomt dit. Een systeem voor bliksembeveiliging bestaat onder meer uit bliksemaardingen (aardelektroden of fundatie-aarding) die bliksemstroom op een veilige manier naar de aarde leiden.

Schone aarding

Deze aarding staat los van veiligheidsaarding. Schone aarding wordt vaak toegepast om spanningsverschillen en storende invloeden tussen apparaten onderling te voorkomen. Computersystemen en meetinstrumenten vragen vaak om schone aarding. Deze elektronica is erg gevoelig voor invloeden van buitenaf. Schone aarde is bekend onder verschillende namen:

  • Functionele aarde
  • Meetaarde
  • Instrumentatie-aarde
  • Procesaarde
  • Referentieaarde

Aarding tegen statische elektriciteit

In de industrie kan statische elektriciteit ronduit gevaarlijk zijn met oog op vonkvorming, explosiegevaar en schrikreacties van personeel dat een elektrostatische schok ondervindt. Eén van de eenvoudigste manieren om de opbouw van statische elektriciteit te voorkomen, is het aarden van de systeemdelen van bijvoorbeeld een procesinstallatie. Hiermee wordt statische elektriciteit meteen afgevoerd op het moment dat het wordt opgewekt.

Weten hoe aarding bijdraagt aan de veiligheid binnen uw bedrijf? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct
naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden