Beveiligen

Steeds vaker blijkt dat veel technische en/of facilitaire diensten geen duidelijk overzicht hebben van de mate van de bliksembeveiliging van hun pand(en) of object. Vaak ligt de oorzaak hiervan in de wijzigingen van de bestaande situatie door diverse aannemers en installateurs. Panden, objecten en installaties worden gebouwd, verbouwd en geinspecteerd door derden en vaak alleen op basis van de bestaande situatie.

Richtlijn en NEN norm

Het uitvoeren van een inventarisatie van het veiligheidsniveau is bepalend of de huidige mate van beveiliging voldoet aan verzekerings- en/of milieu-eisen, uw bedrijfsnormen of de wettelijke Europese richtlijnen. Aan de hand van de inventarisatie zal inzichtelijk worden welke mate van bliksembeveiliging nog ge´mplementeerd moet worden om aan uw gewenste eisen te voldoen.

NEN-EN-IEC 62305

In NEN 1014 was een beperkte noodzakelijkheidsberekening opgenomen, die slechts gebaseerd was op de inschatting van het economische risico, alleen uitgaande van een directe blikseminslag op het object. Geheel in de lijn met de huidige ontwikkelingen in de maatschappij zijn risico-inventarisatie en-evaluaties de basis voor alle beslissingen op het gebied van veiligheid. Dat geldt niet alleen voor brand-, inbraak- en milieuveiligheid, maar ook bijvoorbeeld voor verkeersveiligheid. Gevolgen en belangen zijn tegenwoordig groter en risicoĺs moeten beheersbaar zijn. Volgens NEN-EN-IEC 62305 is het noodzakelijk ook het risico ten aanzien van bliksem- en overspanningsgevaar vooraf in kaart te brengen om zodoende die beveiligingsvoorzieningen te kunnen kiezen, die de vastgestelde risicoĺs met de gewenste mate reduceren.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de ľwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continu´teit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!