Roest in zwembadfilters

Corrosie is een reactie van water of zuurstof met ijzer, daardoor verliest het metaal zijn eigenschappen. Er treedt een uitwisseling op van elektronen tussen water en ijzer, waarbij nieuwe moleculen ontstaan zoals ijzeroxide of ijzerdioxide. Wanneer er niets gebeurt zal dit proces zich doorzetten.

Stroom zoekt van nature de weg van de minste weerstand en dat zijn juist de plaatsen waar de coating weg of beschadigd is. Het corrosieproces verloopt sneller op een beschadigde plek en daar doet KB nu zijn werk. Hoe minder beschadigingen of kale plekken hoe minder stroom nodig is. Voor het afgeven van de stroom is een anode en een gelijkrichter nodig. Het object dat beschermd moet worden heet kathode (vandaar de naam Kathodische Bescherming). Voor het laten vloeien van een stroom is maar een lage spanning (volts) nodig zodat er geen gevaar optreedt voor mens en dier.

Milieuveiligheid

KB wordt verplicht toegepast waar de (milieu)veiligheid van belang is. Denk aan ondergrondse pijpleidingen, olieopslagtanks, damwanden en (water) bouwkundige constructies. Ook bij bestaande installaties is het zinvol KB toe te passen om de installatie vrij te houden van corrosie, zo ook bij zwembadfilters. Een door corrosie aangetast filter kan zo een langere levensduur krijgen en grote investeringen voor onderhoud kunnen worden uitgesteld of zelfs helemaal uitblijven.

Duurzaamheid

Roestvorming is een proces wat doorgaat en dus zal een coating steeds verder beschadigen tot het moment dat deze loslaat. KB stopt dat proces al vanaf het prille begin. Nieuwe zwembadfilters hebben maar een kleine beschermingsstroom nodig in vergelijking tot een oudere bestaande installatie. Een KB installatie die vanaf de ingebruikname van het filter werkzaam is, gaat jaren langer mee dan een installatie die veel meer stroom moet leveren. Ook zijn de installatiekosten van KB bij een nieuwe installatie lager dan bij een in gebruik zijnde installatie.

Regelmatige controle

Een KB installatie moet regelmatig gecontroleerd worden om een goede werking van het systeem te waarborgen. Zo moet periodiek gecontroleerd worden of de bescherm stroom nog voldoende is om een optimale bescherming te garanderen. Ook moet gecontroleerd worden of de toegepaste anodes nog niet volledig opgeofferd zijn.

Wilt u meer informatie over roest in zwembadfilters? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!