Proceswaterinstallaties

Steeds meer grootverbruikers van water in de procesindustrie, kiezen voor een eigen zuiveringsinstallatie. Een duurzame investering, want gebruik van drinkwater voor processen wordt zo overbodig. De installaties zijn wel gevoelig voor roestvorming, goede bescherming daartegen is noodzakelijk. Van der Heide heeft inmiddels diverse proceswaterinstallaties in binnen- en buitenland succesvol voorzien van kathodische bescherming (KB).

Agressief milieu

De betreffende installaties zijn voornamelijk opgebouwd uit staal. Om het water te zuiveren, wordt ijzerchloride gebruikt. Hiermee ontstaat een ‘agressief milieu’ in de installaties, waardoor het staal snel corrodeert. Dit kan tot lekkages en een verstoorde bedrijfsvoering leiden. Van der Heide stopt het corrosieproces met kathodische bescherming.

Voordelen

In de zuiveringsbakken worden anodes geplaatst en er wordt een gelijkrichter geďnstalleerd. Deze zorgen samen voor een continue (bescherm)stroompje, dat de roestvorming als het ware onderdrukt. De installatie blijft roestvrij en in goede conditie. De intervallen tussen de inspecties kunnen langer worden, waardoor de installatie minder vaak uit bedrijf hoeft. De coating vraagt minder onderhoud en de installatie heeft een langere levensduur.

Duurzaamheid

Van der Heide heeft recent kathodische bescherming aangebracht bij proceswaterinstallaties van twee Duitse en drie Nederlandse bedrijven. Zij kozen voor kathodische bescherming als waardevolle en betaalbare stap op de weg naar duurzaamheid.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!