Bescherming op damwanden

Damwanden worden van oudsher gebruikt om grond- en waterkerende werking. Tegenwoordig worden ze ook steeds vaker gebruikt waarbij ze een onderdeel uitmaken van een constructie. In beide situaties is corrosie een reŽel gevaar voor de functionaliteit van de damwand en kan het de levensduur ernstig beperken. Damwanden worden ontworpen met een corrosietoeslag. De corrosietoeslag kan een behoorlijke investering in het materiaal gaan betekenen, daar ook de levensduureisen tegenwoordig langer gesteld worden. En dan nog moet men zich realiseren dat corrosie zich vaak niet egaal voordoet. Binnen de gestelde levensduur kunnen zich problemen voordoen, omdat er altijd wel gebieden in de constructie zijn die sneller corroderen dan men op basis van genormeerde tabellen mag verwachten.

Corrosietoeslag

Corrosiesnelheden in zout water kunnen oplopen tot meer dan 0,2 mm per jaar. Daar komt dan nog de corrosie aan de grondzijde bij. Bij damwanden met kathodische bescherming kan een corrosietoeslag achterwege blijven. In ontwerpen vindt de grootste corrosietoeslag meestal plaats op het gebied waar vaak ook de hoogste corrosiesnelheid te verwachten is. Dat is niet noodzakelijkerwijs het gebied dat het meest belast wordt. De corrosietoeslag zal gelden voor de gehele hoogte van de damwand (de gehele lengte van de damwandplank), ook wanneer het daar niet direct nodig is.

Coating

Naast een corrosietoeslag wordt ook weleens gekozen voor een coating. Coating is meestal de eerste, primaire methode om de damwand tegen corrosie te beperken, echter heeft coating niet een lange levensduur. Een damwand aanbrengen, zonder beschadigingen in de coating is een zeer moeilijk proces. En kostbaar. Daarnaast wordt een damwand vaak mechanisch belast, welke beschadigingen in de coating zullen veroorzaken. Juist beschadigingen, verschil in laagdikten en vervuiling in of onder de coating zijn plaatsen waar corrosie het snelst zal gaan plaatsvinden. Met het corrosieproces wordt de coating verder verzwakt. Door corrosieprocessen wordt de coating van het staal afgedrukt en krijgt corrosie vrij spel.

Waterlijn

Om het corrosieproces onder water geheel te stoppen zal men kiezen voor kathodische bescherming. Kathodische bescherming functioneert tot aan de waterlijn. Bij een wisselende waterlijn varieert ook de werking van de kathodische bescherming met het gebied dat ondergedompeld is. Boven de waterlijn kan kathodische bescherming niet werken, daar stroom niet door lucht kan lopen. De corrosiesnelheid in water is veel hoger dan de corrosiesnelheid van het metaal, welk aan lucht ontbloot is. Echter kan het verstandig zijn om de damwand van een coating te voorzien, voor het gedeelte boven water, inclusief de spatzone. De spatzone is de zone boven de hoogwaterlijn welke door het opspattend water langere tijd nat is.

Grondzijde

Aan de grondzijde van de damwand kan ook kathodische bescherming aangebracht worden. Dit kan meerdere voordelen hebben. Met kathodische bescherming aan de grondzijde worden ook de ankerstanken en eventuele trekwanden beschermd. Deze kunnen daardoor lichter uitgevoerd worden. Daarnaast kan een waterzijde van de damwand ook beschermd worden vanaf de grondzijde, door het ontwerp daarop aan te passen.

Wilt u meer informatie over een bescherming op damwanden? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de Ėwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuÔteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!