Corrosieproces

IJzer, zuurstof en een geleidend milieu: wanneer deze drie elementen aanwezig zijn ontstaat corrosie. Dit is het proces waarmee ijzerdeeltjes vervallen naar hun oorspronkelijke vorm. Gevolg: metaal wordt aangetast en verzwakt.

Drijvende kracht

De drijvende kracht achter het corrosieproces is de energie waarmee een metaal in oplossing wil gaan. Die energie wordt bepaald door de metaaleigenschappen (edel/onedel) in relatie tot het medium (water, lucht, bodem) waarin metaal zich bevindt. Deze energie verschilt per metaal en milieu en wordt in de corrosieleer de corrosiepotentiaal genoemd.

Anode en kathode

Bij het corrosieproces is er sprake van twee polen, die anode en kathode worden genoemd. Bij de anode treden elektronen uit en gaat het metaal aan het oppervlak van de constructie in oplossing. Bij de kathode treden de elektronen in, dit beschermt een object juist tegen roest. Dit proces wordt de corrosiereactie (anodische oplossingsreactie) genoemd.

Kathodische bescherming

Het principe van kathodische bescherming is gestoeld op deze oplossingsreactie. Door een object kathode te maken, vermindert het corrosiepotentiaal en wordt het corrosieproces stilgezet.

Meer weten over corrosie en het voorkomen ervan? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!