Beschermen

Nederland is een waterland. Als geen ander kennen wij de negatieve gevolgen die het vele (zoute) water heeft op metalen: corrosie. Dit fenomeen doet zich onder meer voor bij schepen, leidingen en betonconstructies en uiteraard bij damwanden, installaties en tanks. Kathodische bescherming is in deze gevallen de meest efficiŽnte manier om corrosievorming te stoppen.

Meer weten over kathodische bescherming. Maak gebruik van onderstaande button of neem direct contact op met een specialist via 088 - 63 63 163. 

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de Ėwoord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuÔteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!