Veiligheidsscan

Minder storingen, minder risico's, een veilige werkplek, een ordelijke installatie, medewerkers die weten wat ze moeten doen en hoe ze op een veilige manier moeten werken. Een deugdelijk aantoonbaar veiligheidsbeleid. Wel eens bij stil gestaan wat u dat oplevert?

Een spiegel

We willen u graag een spiegel voorhouden. Dat prikkelt even...maar we denken met u mee! We kijken waar u nu staat, waar u naar toe wilt en met welke middelen. Door dé aanpak te kiezen die bij u en uw organisatie past, zult u merken dat uw inspanningen resultaat geven.

Noodzakelijkheid

Wij helpen u beleid te ontwerpen, taken uit te werken en de planning te bewaken. Als u de scan invult, komt u er achter waar het goed gaat en waar verbeteringen noodzakelijk zijn. Wij nemen na het invullen van de scan, contact met u op over de resultaten. 

Hoe is de installatieverantwoordelijkheid geregeld?

Hoe weten de betrokken medewerkers wat hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn?

Hoe heeft u de aanschaf, registratie en inspectie van alle benodigde (persoonlijke) beschermingsmiddelen en gereedschappen georganiseerd?

Op welke manier houdt u rekening met risicoverhogende omstandigheden met betrekking tot elektriciteit (denk aan bv. explosiegevaar, nauwgeleidende ruimten, vochtige ruimten)?

Hoe worden werkvoorschriften en procedures gebruikt om veilig werken aan elektrische installaties te bevorderen?

Op welke manier wordt er toezicht gehouden op de werkzaamheden?

Wat is er geregeld ten aanzien van het werken met externe dienstverleners?

Waar uit blijkt dat de betrokken medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkvoorschriften?

Hoeveel procent van de elektrische arbeidsmiddelen is geregistreerd?

Beschrijf hoe het beleid er uit ziet met betrekking tot de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen (inclusief reparatie en vervanging). Denk aan registratie, inspectietermijn, planning).

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!