Safety-coach

Veiligheid is een samenspel tussen techniek, organisatie en de mensen die ermee werken. Elk element is essentieel om tot een hoog veiligheidsniveau te komen. Deze driehoek is de basis waar van der Heide vanuit werkt. Een Safety-coach is thuis in techniek, wetten en regels. Daarnaast is de Safety-Coach een mensen-mens. Hij is in staat om mensen te coachen en om te onderzoeken wat ze nodig hebben om tot gewenst gedrag te komen.

  • Kennis van techniek, processen, regelgeving én mensen
  • Aanwezig op de werkvloer, laagdrempelig aanspreekpunt voor medewerkers
  • Praktijkgericht advies voor KAM-medewerkers en veiligheidskundigen
  • Medewerkers gericht helpen om tot gewenst gedrag te komen
  • Veiligheidsbewustzijn blijvend vergroten

De Safety-Coach kan op verschillende momenten worden ingezet, te weten:

Zijn er in uw organisatie nieuwe protocollen en instructies geïmplementeerd die toegepast moeten worden op de werkvloer? Heeft het trainingsprogramma nog te weinig effect? De Safety-Coach helpt. Door te observeren en te analyseren waar het beter kan, door mensen in allerlei situaties te coachen en hun kennis te vergroten.

Staat uw organisatie aan de vooravond van de invoering van nieuwe werkprocessen en veiligheidsprotocollen?
De Safety-Coach biedt van meet af aan praktische ondersteuning
. Hij coacht werknemers bij het toepassen van nieuwe processen en helpt ze om een passende invulling te geven aan de nieuwe veiligheidssituatie.

Wilt u meer informatie van onze safety coach? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar de Safety-Coach.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!