RI&E NEN 3140

In het kader van de geldende wet- en regelgeving is iedere onderneming verplicht om een risico-inventarisatie uit te voeren. Dit resulteert in een rapportage en een actieplan. Op deze manier worden de gevaren, die verbonden zijn met arbeid, in beeld gebracht en aangepakt.

De risico’s met betrekking tot elektriciteit vormen daarbij echter een specialistisch vakgebied, waar bijvoorbeeld een Arbodienst beperkte kennis van heeft. Als hierover al iets in het actieplan staat, dan beperkt zich dat meestal tot de mededeling dat er iets met NEN 3140 moet gebeuren. Van der Heide Opleidingen & Inspecties kan voor u een risico-inventarisatie volgens NEN 3140 uitvoeren, wat leidt tot een inspectieplan voor de elektrotechnische installatie.

NEN 3140

Het doel van de risico-inventarisatie is te voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving van NEN 3140 en daarmee ongevallen ten gevolge van het werken aan en met elektrotechnische installaties trachten te voorkomen. Bij de inventarisatie worden de risico’s onderzocht en beoordeeld, waarbij de volgende factoren van belang zijn:

 • De mate van toezicht door een installatie- of werkverantwoordelijke
 • Het opleidingsniveau en de ervaring van de gebruikers
 • De kwaliteit van het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de installaties
 • De omgevingsfactoren waarin de installaties en het materieel gebruikt worden
 • Het mogelijke letsel of de schade bij falen
 • Historische ervaringen van (bijna) ongevallen

Gedetailleerd inspectieplan

 • De omvang van de installaties.
 • De relevante normen en voorschriften.
 • De uit te voeren visuele inspecties.
 • De metingen en beproevingen.
 • De risico-indeling van arbeidsmiddelen.
 • Het thermografisch onderzoek.
 • Het tekeningenpakket.
 • De bepaling van de (voorlopige) inspectiefrequentie.
 • Een eventuele steekproefomvang.
 • Een faseringsplan.

Maatregelen

Nadat aan de hand van het inspectieplan de eerste inspectie is uitgevoerd, dient de frequentie opnieuw te worden beoordeeld. Desgewenst adviseren wij u over de te nemen maatregelen, specifiek gericht op uw bedrijf, waardoor de inspectiefrequentie op verantwoorde wijze kan worden verlaagd.

Wilt u meer informatie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!