Nuveau

Kleine veranderingen kunnen van invloed zijn op de werking van bliksembeveiligingsinstallaties. Met alle risico’s van dien. Werkt uw installatie nog wel zoals dat zou moeten? En loopt het beveiligingsniveau wel in de pas met de huidige eisen? Een Nuveau – nulmeting veiligheidsniveau – biedt uitkomst.

Actualiteit van het veiligheidsniveau

Voor technische -en facilitaire diensten is het een opgave om zicht te houden op het veiligheidsniveau van de bliksembeveiliging van panden, installaties en objecten. Logisch. In de loop der tijd deden monteurs, onderaannemers en installateurs aanpassingen en wijzigingen. De inspecties die volgden, baseerden zich op de bestaande situatie.

Nulmeting veiligheidsniveau (Nuveau)

Maar functioneert de installatie nog wel zoals die ooit is ontworpen? Loopt u geen extra risico? Van der Heide ontwikkelde de nulmeting veiligheidsniveau (Nuveau) om panden, objecten en installaties goed door te lichten. Deze meting brengt in kaart hoe het met uw beveiliging is gesteld. En wat er eventueel nog beter kan.

Veiligheidssituatie verbeteren

De nulmeting bestaat uit een onderzoek dat in een rapportage resulteert. Hierin geven we onder meer adviezen om uw beveiligingssituatie te verbeteren. Dit doen wij op drie niveau’s:

  • Op basis van het ontwerp,
  • op basis van de huidige eisen,
  • op basis van uw gewenste eisen inclusief maintenance.

Wilt u meer weten op het gebied van nulmeting? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!