Safety-coach

Veiligheid is een samenspel tussen techniek, organisatie en de mensen die ermee werken. Elk element is essentieel om tot een hoog veiligheidsniveau te komen. Deze driehoek is de basis waar van der Heide vanuit werkt. Een Safety-coach is thuis in techniek, wetten en regels. Daarnaast is de Safety-Coach een mensen-mens. Hij is in staat om mensen te coachen en om te onderzoeken wat ze nodig hebben om tot gewenst gedrag te komen.

Zet onze Safety-coach in omdat hij

  • kennis van techniek, processen, regelgeving én mensen heeft
  • aanwezig is op de werkvloer, laagdrempelig aanspreekpunt voor medewerkers
  • praktijkgericht advies voor KAM-medewerkers en veiligheidskundigen kan geven
  • medewerkers gericht helpt om tot gewenst gedrag te komen
  • veiligheidsbewustzijn blijvend vergroot

Procotollen en instructies

Zijn er in uw organisatie nieuwe protocollen en instructies geïmplementeerd die toegepast moeten worden op de werkvloer? Heeft het trainingsprogramma nog te weinig effect? De Safety-Coach helpt. Door te observeren en te analyseren waar het beter kan, door mensen in allerlei situaties te coachen en hun kennis te vergroten.

Hulp bij nieuwe veiligheidssituatie

Staat uw organisatie aan de vooravond van de invoering van nieuwe werkprocessen en veiligheidsprotocollen?
De Safety-Coach biedt van meet af aan praktische ondersteuning. Hij coacht werknemers bij het toepassen van nieuwe processen en helpt ze om een passende invulling te geven aan de nieuwe veiligheidssituatie.

Wilt u meer informatie van onze safety coach? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar de Safety-Coach.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!