Explosieveiligheid

Bestaat in uw bedrijf het risico op een gas- of stofexplosie? Dan moet u voldoen aan de Europese richtlijn ATEX. Eén van de verplichtingen die u hierbij heeft is het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument. De specialisten van Van der Heide kunnen u hierin adviseren en kunnen het document ook voor u opstellen.

Brandblussen - van der Heide

Over ATEX

De ATEX-richtlijn (ATmosphères EXplosibles) omvat alle regels om veilig te kunnen werken op plekken waar een kans op explosie is. De richtlijnen ATEX 153 en ATEX 114 zijn opgesteld door de Europese Commissie en door deze te volgen biedt u uw werknemers een veilige werkplek. Sinds 2003 moeten alle nieuwe installaties en gebouwen in overeenstemming zijn met de ATEX. Van der Heide biedt een uitgebreid dienstenpakket rondom de ATEX-richtlijnen, zoals advisering, training, inspectie en het opstellen van Explosieveiligheidsdocumenten.

Explosieveiligheidsdocument

Nederland telt 46.000 bedrijven die binnen de ATEX-wetgeving vallen. Eén van verplichtingen waaraan veel bedrijven moeten voldoen is het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument. In dit document worden locaties met een verhoogd explosierisico geïdentificeerd, beoordeeld en vastgelegd.

Training ATEX verplicht

Het geven van voorlichting en training aan uw werknemers is een verplichting volgens ATEX 153. Van der Heide geeft trainingen volgens de internationaal erkende profielen van de IECEx-05 commissie, onder andere de modules 000, 001, 003/004/006, 007/008 en 009 alsmede profielen die door de Stichting ATEX zijn samengesteld. Na een training volgens de IECEx-05 modules kunt u een examen afleggen. Na het slagen voor het examen wordt de kandidaat opgenomen in het openbare ATEX Certificatie Register.

Wilt u meer informatie? Bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een van onze ATEX specialisten.

Neem contact met mij op 

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!