Arc Flash Analysis

Een vlamboog in een elektrische installatie is zeer gevaarlijk voor medewerkers. Welke risico’s zijn er in uw bedrijf? En welke persoonlijke beschermingsmiddelen moet u bieden zodat personeel zich goed kan beschermen? Van der Heide brengt met een Arc Flash Analysis risico’s en veiligheidsmaatregelen in kaart.

Een vlamboog is een elektrische ontlading die zichzelf in stand houdt door gas. Vlambogen ontstaan zodra bij kortsluiting een hoge stroom contactvlakken en materialen verbrandt en verdampt. Hierdoor vloeit er stroom door een wolk van gas. Deze explosie van warmte-energie (tot wel 19.000 Celsius) kan leiden tot ernstige en zelfs dodelijke brandwonden.

Vlambooggevaar

Vlambooggevaar wordt vaak onderschat. Installaties zijn gebouwd en getest volgens IEC voorschriften. We gaan ervan uit dat deze installaties veilig zijn. Toch komen arc flash ongevallen wel degelijk voor. Een verkeerd uitgevoerde meting, een defecte schakelaar of gereedschap dat tussen installatiedelen valt. Vlambogen ontstaan meestal tijdens het onderhoud van elektrische installaties.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om medewerkers te beschermen tegen vlambogen schrijft de Arbowet persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) zoals helmen en gelaatsschermen voor indien alle voorgaande maatregelen uitgeput zijn. Ook NEN 3140 geeft richtlijnen en veiligheidscategorieën voor beschermingsmiddelen. De potentiële vlamboogenergie verschilt echter per verdeelinrichting. Hierdoor is het vaak onduidelijk in welke situatie, welke pbm’s nodig zijn.

Arbobesluit

Van der Heide verschaft duidelijkheid. Dit doen we met een Arc Flash Analysis. We rekenen een volledige installatie door aan de hand van internationale rekenmethodes en richtlijnen. Dit resulteert in een rapportage waarbij per verdeelinrichting de potentiele vlamboogenergie inzichtelijk wordt gemaakt. Zo kan worden bepaald welke categorie persoonlijke beschermingsmiddelen toegepast moeten worden om aan eisen uit het Arbobesluit te voldoen.

Uw personeel beter beschermen tegen vlambogen? Start met een Arc Flash Analysis. Informeer naar de mogelijkheden en maak gebruik van onderstaande button.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!