Bliksembeveiliging

Een bliksemafleiderinstallatie is in principe een lang leven beschoren. Toch kunnen kleine
veranderingen van invloed zijn op de werking ervan. Met alle risico’s van dien. Werkt uw installatie wel zoals dat zou moeten? Met periodieke inspecties houdt u het veiligheidsniveau op peil en verlengt u de levensduur van de installatie.

Oorzaken slecht functioneren

Mogelijke oorzaken van een slecht(er) functionerende bliksembeveiligingsinstallatie zijn onder meer:

 • Bouwkundige wijzigingen aan een object;
 • Onderhoudswerk door dakdekkers, schilders of monteurs;
 • Natuurgeweld of trillingen;
 • Veranderingen in het grondwaterpeil;
 • Vandalisme.

Aanbeveling inspecties

De internationale norm voor bliksembeveiligingsinstallatie (EN-IEC 62305) beveelt een periodieke inspectie van bliksembeveiligingsinstallaties aan. In een aantal situaties is deze norm verplicht. Bent u werkgever? Dan schrijft de Arbowet voor dat u werknemers een veilige en gezonde werkplek moet bieden. Bij ongevallen door blikseminslag moet u aantonen dat u heeft voldaan aan uw zorgplicht. Toepassing van de norm versterkt de bewijslast.

Waaruit bestaat de inspectie?

We voeren de inspectie uit conform de NEN 1014/EN-IEC 62305. We beoordelen niet alleen de uitwendige bliksembeveiliging, we kijken ook naar de inwendige bliksembeveiliging. De aanwezigheid van potentiaalvereffening (neutralisatie gevaarlijke spanningsverschillen) is hierbij een belangrijke factor. We kijken tevens naar de aanwezigheid van overspanningsbeveiliging. De inspectie bevat de volgende werkzaamheden:

 • Losnemen van alle meetkoppelingen en eventueel de potentiaalvereffenings-verbindingen;
 • Aardingsweerstand meten van elke elektrode;
 • Circuitmeting aan het bovengrondse deel van de installatie met een hulpkabel tussen opeenvolgende afgaande leidingen;
 • Alle meetkoppelingen vastzetten en de vervangingsweerstand van het aardingssysteem meten;
 • Potentiaalvereffeningsverbindingen, indien aanwezig, vastzetten en de totale vervangingsweerstand van het aardingssysteem meten;
 • De volledige installatie visueel controleren overeenkomstig NEN 1014 / EN IEC62305.

Planning en organisatie

Van der Heide zorgt ervoor dat de benodigde inspecties plaatsvinden, dit doen wij in een vaste routing, steeds in dezelfde periode. De inspecties voeren we uit op werkdagen tussen 07.30 en 17.00. Als u dat wilt, informeren wij u vooraf over het tijdstip. De toegang tot uw terrein en objecten gebeurt op basis van uw voorwaarden en de geldende veiligheidsbepalingen. Wij gaan er vanuit uw contactpersoon ons hierover informeert en onze inspecteur toegang verschaft. Als u dat wilt, verstrekken we na inspectie een uitvoeringsbon. Een door de contactpersoon ondertekende kopie wordt dan met de factuur verzonden.

Rapportage en vastleggen gegevens

Wanneer de meetresultaten hiertoe aanleiding geven, geeft onze inspecteur direct na de inspectie een mondelinge rapportage. Verder verstrekken wij een schriftelijke rapportage van de resultaten. Hierin staan de gemeten weerstandswaarden en eventuele constateringen en adviezen voor te nemen maatregelen. U moet inspectieresultaten altijd kunnen overleggen. Alle relevante inspectiegegevens leggen we daarom vast in een computersysteem. Analoog of digitaal: u kunt deze gegevens opvragen op het moment dat u dat nodig heeft. Wel zo makkelijk.

Meetinstrumenten

We voeren de metingen uit met geijkte meetinstrumenten, zoals voorgeschreven in de regeling voor erkenning van Elektrotechnische Installateurs (REI 2014). De meetmethodes zijn ontleend aan NEN 1010, NEN 1014 / EN IEC62305 en NEN 3140 en zijn vastgelegd in meetinstructies.

Merk/type:

 • Gossen, type Geohm 2 en Geohm 3;
 • ABB, Metrawatt type M5010;
 • Amprobe Ultratest, type HT2036;
 • Nieaf, type AW83;
 • Nieaf, type ER90;
 • Chauvin Amoux CA6412.

Wilt u meer informatie over een goede bliksembeveiligingsinstallatie inspectie? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!