BetonCheck

Beton is sterk. IJzersterk. En op goed beton kun je blindelings vertrouwen. Tenminste…, bijna dan. Want beton heeft één zwakke plek: roest. Een insluiper die zich graag nestelt op plekken waar je het niet verwacht. Die onderhuids aan de draagkracht en de veiligheid van constructies knaagt. Gelukkig is er een manier om roest voor te zijn: BetonCheck.

Betonrot en de risico's

Voor de BetonCheck gebruiken we als enige bedrijf in Nederland specialistische meetapparatuur. Hiermee brengen we volledige betonconstructies in beeld en signaleren we en onderzoeken we verdachte plekken. Dit brengt beginnende betonrot aan het licht en zorgt voor een exacte inschatting van de risico’s. Op basis van deze check kun je gerichte maatregelen nemen. Zoveel als nodig, maar nooit onnodig veel. Hoe we dat doen, leest u hieronder.

1. Onderzoek

We starten met een dossieronderzoek. Daarna voeren we in twee tot vijf dagen een nulmeting uit op alle uitkragende onderdelen van uw gebouw. De meting bestaat onder meer uit een visuele inspectie en een potentiaalmeting van de wapening. Daarnaast hebben we apparatuur in huis (als enige in Nederland) om verdachte plekken op corrosiesnelheid te meten. We brengen beginnende betonrot aan het licht én kunnen exact inschatten wat het verloop en de risico’s zijn. 

2. Gericht handelen

Met de onderzoeksresultaten, stellen we een plan van aanpak op. Om tot dit plan te komen voeren we (waar nodig) verschillende berekeningen en aanvullende onderzoeken uit. Denk aan draagvermogen, buigtrekspanning en chlorideprofielen. Belangrijk is om te weten welke locaties urgent zijn en welke minder. Dankzij ons inzicht bieden we u maatwerk om de constructieve veiligheid te verbeteren. 

3. Duurzaam volgen

Na de nulmeting en de uitvoering van herstelwerkzaamheden, blijven we uw gebouw volgen. Verdachte en herstelde plekken inspecteren we jaarlijks. En zodra er risico’s ontstaan, grijpen we in. 

Wilt u weten hoe u roest altijd een stapje voorblijf? Maak dan gebruik van onderstaande button of neem direct contact op met een specialist via 088 - 63 63 163.

Download hier de brochure

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!