Agro Elektra Inspectie

Een op de drie branden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie. Dit risico geldt niet alleen voor de TU Delft of de voorbeelden die u in het nieuws hoort. Dit gevaar ligt altijd op de loer, ook bij u, ook al werkt de installatie prima. Proefinspecties die Interpolis en Avéro Achmea hebben laten uitvoeren bij agrarische bedrijven en het MKB bevestigen deze conclusie en wijzen uit dat er tevens elektrocutiegevaar dreigt.

Inspectie

Er geldt een Arbowettelijke verplichting voor een periodieke inspectie van de elektrische installatie bedrijven met personeel. NEN 3140 en NEN 1010 bepalen de eisen waaraan een inspectie moet voldoen.

Interpolis

Interpolis stelt de inspectie per 1 december 2008 verplicht voor grotere bedrijven in de bollensector. Deze maatregel is nodig om het aantal grote branden in deze sector terug te dringen. Andere sectoren vallen vooralsnog buiten beschouwing. Daarentegen wil Interpolis deze inspecties stimuleren met voor u aantrekkelijke tarieven en kortingen voor een tweetal inspectievormen.

  • Inspectie 1: Agro Elektra Inspectie
    Dit is een beperkte, praktijkgerichte en betaalbare inspectievorm die is afgeleid van NEN 3140 gericht op de grootste risico’s.
  • Inspectie 2: NEN 3140 inspectie, advies voor alle klanten van Avéro Achmea en Interpolis
    Avéro Achmea en Interpolis adviseren u natuurlijk wel om aanvullend de wettelijk verplichte inspectie uit te laten voeren.

Achmea Agro

Interpolis en Avéro Achmea maken onderdeel uit van het Achmea Concern. Vanaf 1 januari 2007 hebben Interpolis en Avéro Achmea hun agrarische activiteiten gebundeld in het bedrijfsonderdeel Achmea Agro.

Wilt u meer informatie over een inspectie in de agrarische sector? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct naar 088 - 63 63 163 en vraag naar een adviseur bij u in de regio.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Bouwen

Beschermen

Inspecteren

Kennis delen

Opleiden

Specials

Veilig werken

Wet- en regelgeving

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!