No risk abonnement

Het No-risk abonnement van van der Heide is uniek in Nederland. Voor een vast bedrag ontzorgt van der Heide u bij de inspectie en instandhouding van uw bliksembeveiligingsinstallatie. Hiermee bespaart u kosten, verlengt u de levensduur van de installatie en voorkomt u onvoorziene onderhoudskosten.

Een goed werkende bliksembeveiligingsinstallatie zorgt voor veiligheid. We weten uit ervaring dat het op peil houden van deze installaties de nodige inspanning vergt. Voor ons de reden om een No-risk abonnement in het leven te roepen. U weet zeker dat uw installatie optimaal werkt, zonder dat u er omkijken naar heeft.

Stap 1: inventarisatie en inspectievoorstel

Onze inspecteur inventariseert de omvang van de installatie. Dit doen wij ter plekke aan de hand van tekeningen, rapportages of een meetpunttelling. Op basis van deze inventarisatie bieden wij een inspectie-abonnement aan volgens het No-risk concept.

Stap 2: de eerste inspectie

We voeren een inspectie uit door meting en beproeving en doen een visuele inspectie. De resultaten leggen we vast. Aan de hand van deze data voeren wij een risico-inventarisatie uit en stellen de mate van beveiliging vast aan de hand van de NEN 1014/IEC62305. We geven eventuele gebreken aan en doen u een voorstel en kostenopgave voor het herstel en de aanpassing van installaties en tekeningen.

Stap 3: herstel van gebreken

Na de eerste inspectie herstellen we gebreken en voeren aanpassingen door aan installaties en tekeningen. U ontvangt van ons een goedkeurings- en opleveringscertificaat. Hiermee beschikt u over een optimaal werkende installatie.

Stap: No-Risk abonnement

Vanaf hier nemen wij de zorg voor uw beveiligingsinstallatie(s) over. We zorgen voor de organisatie en de uitvoering van de benodigde inspecties en voeren waar nodig herstelwerk uit. Dit alles tegen een vaste prijs. Dit bespaart u tijd en kosten en u verlengt de levensduur van de installaties.

Geen voorrijkosten

Elk jaar voert Van der Heide 40.000 inspecties uit. Dankzij een landelijke dekking en een zorgvuldige routeplanning, brengen wij u geen voorrijkosten in rekening. Onze inspecteurs zijn werkzaam in een vast gebied. Bij elke inspectie krijgt u bezoek van dezelfde inspecteur.

Gegevens altijd bij de hand

Alle relevante inspectiegegevens leggen we vast in een computersysteem. Analoog of digitaal: u kunt deze gegevens opvragen op het moment dat u ze nodig heeft. Wel zo makkelijk.

Wilt u meer informatie over een goed Norisk abonnement? Maak dan gebruik van onderstaande button of bel direct met Wieger Rekker.

Neem contact met mij op

Diensten

Adviseren

Beveiligen

Beschermen

Inspecteren

Opleiden

Vei-lig-heid; de –woord(vrouwelijk), 1) het veilig-zijn, 2) in veiligheid brengen, 3) toestand waarin iemand of iets vrij is van gevaar of schade, 4) geborgenheid, 5) zekerheid.

Voor ons gaat veiligheid verder dan protocollen, formules, systemen, techniek en het oplossen van complexe vraagstukken. Uiteindelijk bepalen mensen de kwaliteit van veiligheid. Dat vereist discipline en toewijding. Daarin nemen wij een leidende rol en adviseren en begeleiden overheden en bedrijven bij risicobeperking, reductie van kosten en de continuďteit van bedrijfsprocessen.
Een veilig gevoel!